Udhëzuesi për Blerjen

KUSHTET E FUNKSIONIMIT TË WEB

1. Ofertat janë të vlefshme në të gjithë dyqanet Globe.
2. Për arsye të shitjeve të paparashikuara, ndodh që disa produkte të shiten që në ditët e para.
3. Produktet në ofertë nuk mund të shiten me shumicë.
4. Mund të ketë produkte fotot e të cilëve mund të jenë ilustrative.
5. Nuk perjashtohen gabime në përshkrim, karakteristika apo çmim.
6. Kompania nuk mban përgjegjësi për gabime të tilla drejtshkrimore!
Ju faleminderit.

Vetëm Sot, Vetëm Online

Porosit Paraprakisht