Udhëzuesi për Blerjen

KUSHTET E FUNKSIONIMIT TË WEB

1. Ofertat janë të vlefshme në të gjithë dyqanet Globe.
2. Për arsye të shitjeve të paparashikuara, ndodh që disa produkte të shiten që në ditët e para.
3. Produktet në ofertë nuk mund të shiten me shumicë.
4. Mund të ketë produkte fotot e të cilëve mund të jenë ilustrative.
5. Nuk perjashtohen gabime në përshkrim, karakteristika apo çmim.
6. Kompania nuk mban përgjegjësi për gabime të tilla drejtshkrimore!
Ju faleminderit.

Produkte Ofertë

Porosit Paraprakisht