Bli me KësteBli me këste në të gjithë rrjetin e dyqaneve Globe!

Tashmë nuk keni pse prisni më shumë, zbuloni se cila është mundësia më e mirë për ju dhe blini me këste produktin që dëshironi!

PAGESË ME KËSTE ME OTP BANK

Dokumentacioni i nevojshëm për OTP Bank që sjell klienti:
Paga në OTP Bank
a) Dokument identifikimi I vlefshem (pasaporte ose karte idenditeti)
Paga në bankat e tjera
a) Dokument identifikimi I vlefshem (pasaporte ose karte idenditeti)
b) Vertetim I pageses mujore te sigurimeve I shkarkuar nga portali e albania/ Levizje llogarie per 6 muajt e fundit nga banka
c) Vertetim page nga punedhenesi
Të ardhura nga biznesi
a) Dokument identifikimi I vlefshem (pasaporte ose karte idenditeti)
d) Ekstrakt per aktivitetin tregtar nga QKB - Deklarimi I pasqyrave financiare - Pagesa e taksave per vitin e fundit

PAGESË ME KËSTE ME RAIFFEISEN BANK

Ju mund të aplikoni në Qendren Globe në Rr. Kavajes nëpërmjet RAIFFEISEN BANK nga e Hëna në të Shtunë, nga ora 10:30 deri në orën 17:30
Dokumentacioni i nevojshëm për RAIFFEISEN BANK:
Aplikimi si pagamarrës në RAIFFEISEN BANK

1- Pagamarrës në Raiffeisen Bank minimumi 3 muaj punë (institucion privat) dhe 1 muaj punë (institucion publik) bëhet duke paraqitur:
a) ID ose Pashaportë Biometrike

2- Jo pagamarrës në Raiffeisen Bank minimumi 3 muaj punë (institucion privat) dhe 1 muaj punë (institucion publik) bëhet duke paraqitur:
a) ID ose Pashaportë Biometrike
b) Vërtetim page/të ardhurash/pune
c) Statement Bankar
*Në mungesë te pikës a) dhe c) duhet e-Albania.

3- Të vetëpunësuar/pronar
a) ID
b) e-Albania
c) NIPT-I
Paga minimale duhet të jetë 28’000 lek neto dhe vlera minimale e produktit që do të blihet me këste duhet të jetë 10,000 lek.

Blerje me Kartë Prima Këste - BKT

Të gjithë klientët e BKT që kanë një kartë PRIMA KESTE mund të blejnë me këste ne te gjitha Pos-et BKT:
1-Me 0% interes të gjitha pajisjet 2 - 12 keste.

Blerje me Karten e Kreditit Visa - CREDINS BANK

Të gjithë klientët e CREDINS BANK që kanë një Kartë Krediti Visa mund të blejnë me këste në të gjitha Pos-et Credins:
1- Me 0% interes në të gjitha dyqanet Globe për 12 muaj.