Bli me KësteBli me këste në të gjithë rrjetin e dyqaneve Globe!

Tashmë nuk keni pse prisni më shumë, zbuloni se cila është mundësia më e mirë për ju dhe blini me këste produktin që dëshironi!

PAGESË ME KËSTE ME OTP BANK


Dokumentacioni i nevojshëm për OTP Bank duke paraqitur:
a) ID
b) Vërtetim page/të ardhurash
c) Çertifikatë Familjare
d) Statement Bankar ( minimuni 12 muaj)

OTP BANK ofron kredi deri në 200'000 lek pa dorëzanës.
Ju mund të aplikoni në Qendren Globe në Rr. Kavajes nepermjet OTP Bank nga e Marta ne te Diel, nga ora 13:00 deri në orën 20:00

Per cdo informacion te metejshem ne lidhje me pagesen e kestit,interesin ose perqindjen iu informojne personat pergjegjes te bankes ne momentin kur ju paraqiteni per te aplikuar.

PAGESË ME KËSTE ME RAIFFEISEN BANK

Ju mund të aplikoni në Qendren Globe në Rr. Kavajes nëpërmjet RAIFFEISEN BANK nga e Hëna në të Shtunë, nga ora 10:30 deri në orën 17:30
Dokumentacioni i nevojshëm për RAIFFEISEN BANK:
Aplikimi si pagamarrës në RAIFFEISEN BANK

1- Pagamarrës në Raiffeisen Bank (minimumi 6 muaj punë) bëhet duke paraqitur:
a) ID ose Pashaportë Biometrike

2- Jo pagamarrës në Raiffeisen Bank (minimumi 6 muaj pune) bëhet duke paraqitur:
a) ID ose Pashaportë Biometrike
b) Vërtetim page/të ardhurash
c) Çertifikatë Familjare
d) Statement Bankar

3- Të vetëpunësuar/pronar
a) ID
b) Çertifikatë familjare ose Librezë të energjisë elektrike
c) NIPT-I
ç) Vetëdeklarimi I fitimit të Tatim Taksave ose (bilanci vjetor)
d) Kopje të FDP të fundit (sigurimet shoqërore/shëndetsore, taksat e bashkisë)

Vërtetim page (neto dhe bruto) me datën e fillimit të punës
Paga minimale duhet të jetë 19.500 lek neto dhe vlera minimale e produktit që do të blihet me këste duhet të jetë 10,000 lek.

Blerje me Kartë Prima Këste - BKT


Të gjithë klientët e BKT që kanë një kartë PRIMA KESTE mund të blejnë me këste:
1- Me 0% interes të gjitha pajisjet të cilat janë të përcaktuara dhe nuk janë në ofertë
2- Me interes të gjitha pajisjet të cilat janë në ofertë dhe nuk mbulohen nga Prima Këste 0%

Blerje me Karten e Kreditit Visa - CREDINS BANK


Të gjithë klientët e CREDINS BANK që kanë një Kartë Krediti Visa mund të blejnë me këste në të gjitha Pos-et Credins:
1- Me 0% interes në të gjitha dyqanet Globe.
2- Me 0% të gjitha pajisjet edhe ato në ofertë.