Politikat e kthimit

Politikat dhe proçedurat e kthimit të pajisjeve

Për të gjitha pajisjet e blera në rrjetin e dyqaneve Globe, në raste të veçanta kur konstatohen probleme, që vijnë si pasojë e defekteve të fabrikës mund të bëhet kthimi dhe ndërrimi i pajisjes:
1. Brenda 72 orëve nga momenti i blerjes për difekt fabrike.
Konstatimi natyrës së problemit duhet të behet nga tekniku I Xpert Servis , servis i autorizuar I rrjetit të dyqaneve Globe për shërbimet. Shko tek servisi

Produkte Ofertë

Porosit Paraprakisht