Numrat e kontaktit ne te gjithe rrjetin Globe

KONTAKTONI:

SHERBIMI I KLIENTIT : +355 69 604 5555

ZYRAT QENDRORE : +355 69 207 8612

OSE DYQANIN TUAJ: